KONTAKTY

Július Varga - JOS
Z. Kodálya 796/44
92401 Galanta
tel: 0944 078 981
napíšte nám
info@veseladorotka.sk

ANKETA

Aký motív uprednostňujete ?

Minnie + Mickey 33% Cars 15% LOL 26% Minecraft 26%

TOVAR V AKCII

naša cena 8,50 EUR
skladom
naša cena 13,40 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 18,90 EUR
skladom
naša cena 3,99 EUR
skladom

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a je v súlade s Občianskym zákonníkom č.150/2004 pre fyzické osoby. Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vybaviť k Vašej spokojnosti za nasledujúcich predpokladov:

 

1., Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí, vady vzniknuté mechanickým poškodím počas prepravy je nutné spísať s pracovníkom pošty / zásielkovne protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite pri prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 

2., Kupujúci má právo reklamovať vadu tovaru počas záručnej doby, záručnú dobu však nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať

 

3., Nárok na uplatnenie záruky zaniká, pokiaľ kupujúci výrobok poškodil sám nesprávnym alebo nešetrným zaobchádzaním s ním, neprimeraným používaním vzhľadom k materiálu  čím došlo k jeho predčasnému opotrebeniu, alebo ak k poškodeniu výrobku došlo v dôsledku nesprávnej starostlivosti, nevhodným ošetrovaním alebo jeho vystavením extrémnym podmienkam.

 

4., Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby,nie však za vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru alebo na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

 

5.,

 1. Pri vrátení peňazí poštovým poukazom bude zo zasielanej sumy odpočítaná čiastka 1€. Vracia sa čistá hodnota tovaru bez poštovného.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

 

 

 • O reklamácii nás informujte čo najskôr telefonicky na telefónnom čísle +421 903 286 716 alebo mailom veseladorotka.sk@gmail.com
 • Reklamovaný tovar kupujúci doručí na adresu predávajúceho na vlastné náklady a riziko. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 • Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku vybavenie vašej reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.
 • Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí alebo nový tovar. V prípade straty zásielky slovenskou poštou/ zásielkovňa predávajúci nenesie zodpovednosť.
 • Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru alebo kópiu faktúry, ktorú obdržal s objednaným tovarom (faktúra slúži ako doklad o kúpe aj v prípade reklamácie)
 • Taktiež kupujúci uvedie číslo účtu, kde žiada vrátiť peniaze
 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho
 • V prípade splnenia podmienok za každý vrátený tovar  predávajúci vráti peniaze prevodom na bankový účet kupujúceho v lehote do 15 dní od doručenia vráteného tovar (odstúpenia od kúpnej zmluvy). Sumu za fakturované náklady na poštovné predávajúci späť nevracia.
 • V prípade, že  vaša reklamácia bola uznaná ako opodstatnená, máte  právo:
  • na bezplatné odstránenie vád, ak je to vzhľadom na tovar možné
  • na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare odstrániteľná nie je
  • na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať
  • na vrátenie kúpnej sumy a odstúpenie od zmluvy, ak vada na tovare je trvalá,  a  je neodstrániteľná.

NEREKLAMUJEME A NEVYMIEŇAME TOVAR, KTORÝ BOL POŠKODENÝ NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU A ZAOBCHÁDZANÍM!  PRETO SI PROSÍM POZORNE PREŠTUDUJTE NAŠE RADY PRE OŠETRENIE, a dodržujte odporúčané ošetrovanie tovaru od výrobcov na štítkoch.

 

VESELÁ DOROTKA ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,

VESELÁ DOROTKA  nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom / SP /, resp. Zásielkovňa
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom / SP /, resp. Zásielkovňa
 • viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.)  nepreberajte!!!